U Kragujevcu reprogram komunalnih dugova na 120 rata

Vesti | Srbija

 

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

U periodu od 1. avgusta do 30. septembra građani Kragujevca će moći da reprogramiraju sva svoja dugovanja za komunalne usluge na period do 120 mesečnih rata (10 godina) uz oprost kamate za prethodni period u kojem su dugovanja nastala.

Na osnovu preporuke Skupštine grada a prema odluci komunalnih preduzeća koja učestvuju u sistemu objedinjene naplate (SON), Javno stambeno preduzeće Kragujevac će sprovesti reprogram svih dugovanja građana za komunalne usluge.

Uvid u sva svoja dugovanja za korišćenje komunalnih usluga građani će imati u zgradi Javno komunalnog preduzeća u ulici Nikole Pašića br. 2, gde će na licu mesta moći da zaključe Sporazum o reprogramu na period do 120 mesečnih rata. Minimalan iznos mesečne rate reprograma ne može biti niži od 500 dinara.

Detaljnije informacije o reprogramu duga građani mogu da dobiju svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 sati putem telefona 034/617 0 627 ili putem elektronske pošte na adresu reprogram@jspkragujevac.rs

Milisav Pajević