U Kostolcu pušten u rad uzorkivač suspendovanih čestica do 10 mikrona (PM10)

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Na lokaciji automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha Kostolac pušten je u rad sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica do 10 mikrona (PM10) u gradu koji je, zbog blizine termoenergetskog postrojenja, potencijalno ugrožen povišenim koncentracijama ovog polutanta.

Uzorkivač će, ne samo omogućiti precizne informacije o koncentracijama suspendovanih čestica tokom 365 dana, nego će se u laboratoriji Agencije za zaštitu životne sredine analizirati koncentracija teških metala u njima.

Na osnovu ovakvog analitičkog procesa moguće je pouzdano izvršiti ocenu stanja kvaliteta vazduha u Kostolcu i po potrebi doneti neophodne mere radi zaštite zdravlja stanovnika.

Milisav Pajević