U junu Nacrt Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini

Srbija | Održivi razvoj

nacrt zakona o odgovornosti pks.rs

U Beogradu u prostorijama Privredne komore Srbije 13. marta 2015. godine održane su javne konsultacije za pripremu Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini.

Rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije gospodin Dušan Stokić izjavio je da je ova Direktiva veoma bitna kada je reč o Poglavlju 27 koje se bavi zaštitom životne sredine.

Vođa projektnog tima PLAC projekta gospođa Marija Pejčinović Burić istakla je da je cilj evropske politike u oblasti zaštite životne sredine promovisanje održivog razvoja što se umnogome zasniva na preventivi, odnosno principu „zagađivač plaća“.

Predsednik Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini gospođa Tina Janjatović istakla je da bi ovaj dokument trebalo da bude završen do kraja juna 2015. godine. Ona je istakla da će ovim zakonom biti transponovana evropska direktiva o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini u pravni sistem Srbije.

Skup je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs