U JKP „Kruševac“ obeležen značajan jubilej – 70 godina postojanja i rada

Foto: Grad Kruševac

JKP „Kruševac“ obeležio je juče, 20. novembra 2018. godine, važan jubilej – 70 godina postojanja i rada.

Brojni prisutni gosti, prijatelji i saradnici imali su priliku da se kroz dokumentarni, retrospektivan film, bliže upoznaju sa istorijatom ovog važnog javnog, lokalnog preduzeća.

Tokom svog postojanja, preduzeće je evoliuiralo od niskoproduktivnog i tehnički zastarelog do preduzeća koje pruža širok spektar usluga na najsavremeniji način.

JKP „Kruševac“ je pravni sledbenik Gradskog komunalnog preduzeća koje je formirano 1948, a od 1989. posluje pod sadašnjim nazivom – Javno komunalno preduzeće „Kruševac“.

Ubrzani razvoj grada, infrastrukture i privrede, uslovio je povećan obim posla, što je zahtevalo poboljšanje mehanizacije i povećanje broja radnika, kojih sada ima oko 350, a koji opslužuju oko 23.000 korisnika.

Foto: Grad Kruševac

Prema rečima v.d. direktora Snežane Radojković, danas je preduzeće konstituisano u 5 zasebnih celina formiranih prema delokrugu rada, a to su: Radna jedinica „Čistoća“, RJ „Zelenilo“, RJ „Pogrebne usluge“, Sektor reciklaže i sortiranja, Zoohigijena i Javna rasveta.

Osnovne delatnosti su: čišćenje i pranje javnih površina, zimsko održavanje trotoara i trgova, sakupljanje, prevoz i deponovanje smeća, podizanje i održavanje zelenih površina i uređenje i upravljanje grobljima. Tokom prethodnog perioda, obim delatnosti je proširen u skladu sa potrebama građana, ali i iz komercijalnih razloga.

Na današnjoj svečanosti su dodeljene Zahvalnice preduzećima i ustanovama, a jedan od dobitnika je i Grad Kruševac. Zahvalnicu je primila gradonačelnik Jasmina Palurović, koja je izjavila da  JKP „ Kruševac“ danas zauzima značajno mesto među lokalnim javnim preduzećima i da je današnji jubilej – 70 godina rada, jedan od pokazatelja kvaliteta i održivosti ovog kolektiva.

Kao osnivač, Grad Kruševac daje maksimalnu podršku razvoju preduzeća, a sve u cilju obavljanja što kvalitetnijeg nivoa usluga, u korist građana.

Izvor: Grad Kruševac