U Hrvatskoj, u Križevcima se otvara bioenergana

Region

news-2014-march-biomasa_drvni_otpad_906377795Kompanija Energija Biotoplina u Gregurevcu pored Križevaca u pogon pušta bioplinsko postrojenje Kalnik 1 i bioplinsku elektranu Orehovec, vredne 93 mil. kn, piše Poslovni dnevnik.

Ugovoren je angažman sa 150 kooperanata poljoprivrednika  za isporuku sirovine. Deo je to investicijskog ciklusa vrednog 261 mil. kn, a to su dva od ukupno šest postrojenja koja treba da budu izgrađena.

U novembru se otvara bioplinsko postrojenje u Slatini, snage 2,4 MW, a do kraja maja još tri postrojenja u Slatini, Viljevu i Donjem Miholjcu, svaki snage 1,2 MW, kaže vlasnik kompanije Franjo Hoić.

Kompanija planira besplatnu isporuku toplotne energije za lokalne škole, domove i ostale objekte, a u planu je i gradnja staklenika.

Izvor: energteika.ba

V.V.