U Fukušimi do 2040. godine 100 odsto energije iz obnovljivih izvora

Svet

Fukushima_Renewable_Energy_InstituteNa konferenciji „Communiti Power“ koja je održana u severozapadnoj pokrajini Japana krajem januara ove godine, premijer Shinzo Abe izjavio je da je u planu da do 2040. godine u pokrajini Fukušima sva proizvedena energija bude iz obnovljivih izvora.

Direktor Instituta za održivu energetsku politiku u Japanu gospodin Tetsunari Iida izjavio je da je pokrajina Fukušima progresivnija u oblasti OIE od ostalih pokrajina u Japanu. U ovoj pokrajini uskoro se očekuje puštanje u rad dva vetrogeneratora od kojih je svaki snage 7 MW, a i solarna energija će imati veliki udeo u najavljenoj strategiji.

Inače, ova zemlja se okrenula proizvodnji energije iz obnovljivih izvora nakon niza nesreća u nuklearnoj elektrani „Fukušima“ koje su izazvane zemljotresom iz 2011. godine.

Vlada Japana je 2010. godine usvojila energetsku politiku prema kojoj bi udeo obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije do 2030. godine iznosio samo jedan odsto, ali posle nuklearne katastrofe usvojena je nova energetska politika koja predviđa da ova zemlja do 2020. godine ostvari 20 odsto udela iz OIE u ukupnoj potrošnji energije.

S.J.