U Crnoj Gori podneto 49917 zahteva za legalizaciju bespravnih objekata

Vesti | Region

 

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ukupno 49917 zahteva za legalizaciju bespravnih objekata podneto je lokalnim samoupravama, saopštio je na današnjoj konferenciji za medije ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović.

Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vlasnici bespravnih objekata koji su evidentirani na orto-foto snimku, a za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, dužni da plaćaju naknadu za korišćenje prostora.

Ovu naknadu dužni su da plaćaju i vlasnici bespravnih objekata za koje je doneto rešenje o odbijanju zahteva za legalizaciju, sve do uklanjanja objekta.

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da u roku od 60 dana od isteka roka za prijavu za legalizaciju podatke dobijene preklapanje podataka iz orto-foto snimka i primljenih zahteva za legalizaciju sistematizuje i utvrdi listu bespravnih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, odnosno onih koji nisu ispunili uslove za istu u skladu sa zakonom.

Godišnja naknada za korišćenje prostora po metru kvadratnom bespravnog objekta može iznositi od 0,5 odsto do dva odsto prosečne cene građenja metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori.

Ova prosečna cena, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, za 2017. godinu iznosi 681 evro po metru. To znači da godišnja naknada za korišćenje prostora može iznositi od 3,41 do 13,62 eura po metru kvadratnom, u zavisnosti od visine, načina i kriterijuma plaćanja godišnje naknade koju utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

Godišnja naknada za korišćenje prostora za stambeni objekat od 100 metara kvadratnih može iznositi od 340,50 do 1362 evra, za stambeni objekat od 150 metara kvadratnih može iznostiti od 510,75 do 2043 evra, dok godišnja naknada za stambeni objekat od 200 metara kvadratnih, može iznositi od 681 do 2724 evra.

Milisav Pajević