U Čačku se razvija novi sistem za gasifikaciju

Srbija

drvena sečka

Razvoj novog sistema za gasifikaciju udružio je kompaniju „Alternativna energija d.o.o.“ iz Kragujevca i gospodina Milana Filipovića, mašinskog inženjera iz Čačka, što je za Energetski Portal najavio predstavnik ove kompanije, gospodin Marko Vuksanović. On je rekao da zajedno rade na razvoju novog sistema za gasifikaciju, kako bi se dobio gas iz drvene sečke, a krajnji cilj je proizvodnja električne energije. Trenutno se vode diskusuje o tome šta bi mogao da bude najbolji materijal i šta od svega može da se realizuje.

Mašinski inženjer iz Čačka gospodin Milan Filipović potvrdio je, za Energetski Portal, da je trenutno ceo sistem na nivou projektnog rešenja, da je planirana lokacija za izgradnju pilot postrojenja novog sistema za gasifikaciju Dragačevo kod Čačka, i da svi rade na tome da ovaj sistem ima veći stepen iskorišćenja energije u odnosu na postojeće.

Prednost gasifikacije biomase (drvnog otpada) u odnosu na direktno sagorevanje biomase je u tome što se dobija gas bez pepela i drugih hemijskih jedinjenja koja obično nastaju u produktima sagorevanja. Dobijeni (bio)gas se može koristiti za pogon mašina kao što su brzohodni klipni motori i turbine ili za kogeneraciona postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, a sasvim prečišćen i kao sirovina za hemijske procese za konverziju u alkohol, biodizel, sintetički prirodni gas ili vodonik.

Filipović već ima jedan izgrađen projekat mini termoelektrane na biomasu u selu Dragačica kod Čačka, koji je sam projektovao. Digestor je kapaciteta 600 m3, nominalna snaga 75kw po času, što je dovoljno da energijom snabdeva 40 domaćinstava. Kao gorivo koristi se kukuruzna silaža. Ova elektrana je tehnološki jednostavno rešenje, ima skladišni deo, deo za proizvodnju biogasa i deo za proizvodnju električne energije. Izduvni gasovi koji se stvaraju u procesu proizvodnje imaju temperaturu od 500 stepeni što se može iskoristiti za grejanje. Međutim, iako je projekat izgrađen 2010. godine, elektrana na biomasu još uvek nije počela sa radom, usled nedostatka finansijskih sredstava, rekao je Milan Filipović.

Kompanija „Alternativna energija d.o.o.“ iz Kragujevca najpoznatija je po projektu prototipa solarne toplane, inače prvog projekta visokotemperaturne konverzije sunčevog zračenja u Srbiji, urađenog prema idejnom rešenju prof. dr Vladana Petrovića, jedinstvenom po tome što je u stanju da akumuliranu energiju čuva do 6 meseci što je od značaja i za održivo sezonsko grejanje i u slučaju proizvodnje električne energije koja se ovim sistemom može obezbediti 24 časa dnevno 365 dana u godini.

Od ovakvog tima inžinjera i fizičara očekuje se novi sistem gasifikacije koji će pomeriti granice stvaranjem energetski efikasnijeg rešenja.

Energetski Portal