U Boru počeo sa radom sajt posvećen sigurnosti u saobraćaju

Mobilnost

Svesni problema stradanja učesnika u saobraćaju i činjenice da je u proteklih 35 godina u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 40.000 ljudi, GIS udruženje Srbije je pokrenulo novu internet stranicu posvećen problemu bezbednosti u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije www.sigurnestaze.com. Internet stranica sigurnih staza ima za cilj da sa stručnog stanovišta rasvetli fenomen saobraćajne nezgode i kroz edukativan karakter podigne svest o bezbednosti u saobraćaju, pružajući neophodne informacije i statističke pokazatelje kroz video materijale, uzroke i posledice saobraćajnih nezgoda.

Foto-ilustracija: Pixabay

U posebnom delu sajta nalaze se veb i mobilna aplikacija (www.bor.sigurnestaze.com), koje omogućavaju pregled, unos i izmenu podataka u blizini osnovnih i srednjih škola od strane građana, čime se pruža mogućnost svim učesnicima u saobraćaju da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja bezbednosti u saobraćaju na teritoriji grada Bora.

Kroz promovisanje Geografskog informacionog sistema (GIS) kao efikasnog alata za prikupljanje podataka, prostorno-atributivne pretrage i načine vizuelizacije prostornih podataka u vidu interaktivnih internet mapa i uspostavljanjem registra saobraćajne signalizacije u blizini obrazovnih ustanova, stvaraju se neophodni uslovi za opšte poboljšanje bezbednosti u saobraćaju, kako đaka, tako i svih učesnika u saobraćaju.

Kompletan metodološki prilaz ovom kompleksnom problemu, kreiran za potrebe projekta sigurnih staza, može se primeniti na sve gradove i opštine u Republici Srbiji.

Foto: GIS udruženje Srbije

Izrada sajta predstavlja nastavak realizovanog projekta GIS udruženja Srbije „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“, koji je podržan u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva. Projekat sigurnih staza predstavlja pionirski projekat u Srbiji u oblasti bezbednosti dece i mladih u saobraćaju. Na osnovu pojedinačnih analiza za svaku školu o kritičnim tačkama i lokacijama i ukrštanjem podataka o saobraćajnim nezgodama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa Portala otvorenih podataka (www.data.gov.rs), koje su se desile u poslednjih pet godina sa saobraćajnom infrastrukturom i signalizacijom grada Bora, izrađen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika.

Izvor: GIS udruženje Srbije