U BiH u 2015. godini proizvedeno 15.629 GWh električne energije i 5.621 TJ toplotne energije

Region

news-2014-march-dalekovodi_plavi_558317022

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosila je 15.629 GWh.

Od toga je u hidroelektranama proizvedeno 5.551 GWh ili 35,5 odsto, u termoelektranama 9.593 GWh ili 61,4 odsto, a u industrijskim energanama 485 GWh, odnosno 3,1 odsto. Sopstvena potrošnja u elektranama iznosi 985 GWh, a u ostalom energetskom sektoru 440 GWh. U finalnoj potrošnji električne energije prošle godine, domaćinstva učestvuju sa 44,3 odsto, industrija sa 36,8 odsto, a ostali potrošači, uključujući građevinarstvo, saobraćaj i poljoprivredu učestvuju sa 18,9 odsto.

Ukupna proizvodnja toplotne energije u Bosni i Hercegovini u prošloj godini je 5.621 TJ, od čega je 3.323 TJ ili 59,1 odsto proizvedeno u toplanama, 1.583 TJ ili 28,2 odsto u termoelektranama, a 715 TJ ili 12,7 odsto je proizvedeno u industrijskim energanama. U finalnoj potrošnji toplotne energije u prošloj godini najveće učešće imaju domaćinstva sa 77,4 odsto, a industrija i ostali potrošači sa 22,6 odsto.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević