U aprilu usvajanje Akcionog plana energetske efikasnosti za Mostar

Konferencija EE Sarajevo 2014.-4bd1743e mostar.ba

U petak 12. februara 2016. godine u Mostaru u Bosni i Hercegovini održan je okrugli sto o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti životne sredine.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Hercegovačko-neretvanske županije gospodin Jerko Pavličević izjavio je novinarima da je cilj održavanja okruglog stola o izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za grad Mostar sagledati energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije u javnim ustanovama. On je istakao da je bitno razvijati svest javnosti o potrebi zaštite životne sredine koja utiče na održivi razvoj.

Predstavnik Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) gospodin Brajan K. Schjertzer dodao je da je okrugli sto o izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za Mostar veoma bitan, kao i da će se Mostar izradom pomenutog plana pridružiti mnogim evropskim gradovima koji se bore za smanjenje emisije ugljen dioksida i uštedu energije.

Savetnik gradonačelnika Mostara gospođa Radmila Komadina istakla je važnost projekta CB-GREEN, a govorila je i o merama energetske efiaksnosti koje Mostar preduzima u poslednjih par godina.

Na skupu je istaknuto da se očekuje da Akcioni plan o energetskoj efikasnosti grada Mostara bude usvojen u aprilu 2016. godine.

Okrugli sto o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti životne sredine održan je u okviru projekta CB-GREEN čiji je cilj zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa u graničnim područjima Zadarske i Hercegovačko-neretvanske županije.

Sandra Jovićević

foto: mostar.ba