U aprilu proizvodnja ispod planirane u NE Krško

Svet | Nuklearna energija

Foto: nek.si

NE Krško je u aprilu proizvela 498217,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 472754,1 MWh neto električne energije.

U aprilu je proizvodnja bila za 4,5 odsto ispod planirane, faktor raspoloživosti bio je 96,8 odsto, dok je faktor iskorišćenja bio 98,6 odsto. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija, a svi sigurnosni sistemi bili su operabilni.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udeo za tritij u aprilu iznosio 0,472 odsto, a ukupni godišnji udeo do kraja aprila 0,988 odsto. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,00038 odsto, a godišnje 0,00135 odsto.

Celogodišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih materija ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocenjeni uticaj u aprilu iznosio je 0,14 odsto i 0,61 odsto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević