Tuzla: Skini masku mome gradu!

Vesti | Svet

Foto: HEAL

Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti (na 100 000 stanovnika) zbog zagađenog vazduha u svetu, odmah iza Severne Koreje.

Glavni izvor štetnih čestica PM2,5 je Termoelektrana “Tuzla” koja godišnje spali preko 3,3 miliona tona uglja. Ona je jedan od deset najvećih zagađivača u Evropi, koja godišnje emituje 51 644 tona sumpor-dioksida i 896 tona čestica u vazduh, čineći je najvećim izvorom PM2,5 u Bosni i Hercegovini.

Zagađenje vazduha je skriveni ubica u Tuzli. Kao doktor u službi građana svestan sam potrebe za unapređenjem njegovog kvaliteta. Moja najveća briga je zdravlje najmlađih, dece – rekao je doktor Emir Durić iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Pored industrije koja narušava zdravlje građana, zagađenju na ovom području umnogome doprinose i stari automobili i kućna ložišta koja kao energent koriste fosilna goriva. Kao i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, na ulicama Tuzle i Lukavca dominiraju stara istrošena dizel vozila koja izuzetno štetno utiču na vazduh.

Samo je u 2012. godini više od 3 500 osoba u Bosni i Hercegovini prerano umrlo zbog štetnog delovanja ambijentalnog zagađenja vazduha na njihovo zdravlje. Uprkos postojanju graničnih vrednosti emisija pojedinih zagađujućih materija određenih zakonom u Bosni i Hercegovini, one se nažalost ne poštuju čime se narušava „zdravlje“ vazduha.

Zdravstveni i medicinski stručnjaci postaju sve više zabrinuti zbog zagađenja zraka i doprinosa sagorevanja uglja slabom kvalitetu vazduha.

U okviru akcije Skini masku mome gradu, svi zdravstveni radnici, zainteresovani pacijenti i građani pozvani su da se uključe se u razmatranje strategija za veći broj zdravstveno-zaštitnih standarda za kvalitet vazduha na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Skini masku mome gradu