Tržište električne energije u Srbiji potpuno liberalizovano

Srbija

elektricna energija mondo.rs

Od 1. januara 2015. godine počela je treća faza liberalizacije tržišta električne energije koja obuhvata potrošače na niskom naponu (domaćinstva), odnosno tržište električne energije u Srbiji potpuno je liberalizovano.

Domaćinstva sada imaju mogućnost da biraju snabdevača električnom energijom, ali nisu obavezni da to učine. Oni koji ne žele da promene snabdevača i dalje mogu ostati na javnom snabdevanju, odnosno i dalje će ih snabdevati „Elektroprivreda Srbije“.

Direktor EPS-a gospodin Aleksandar Obradović izjavio je da u trećoj fazi liberalizacije potrošači na niskom naponu nemaju obavezu da promene snabdevača, odnosno da izađu na tržište. Prema njegovim rečima, domaćinstva koja se odluče da izađu na tržište moraju prvo da izmire dug prema „EPS snabdevanju“, a zatim da se obrati novom snabdevaču koji je dužan da obavi sve administrativne procedure.

Podsetimo, prva faza liberalizacije tržišta električne energije koja je obuhvatala potrošače na visokom naponu završena je 31. decembra 2013. godine, dok je druga faza liberalizacije koja je obuhvatila potrošače na srednjem naponu počela 1. januara 2014. godine.

Sandra Jovićević

foto: mondo.rs