Trivan učestvovao na Konferenciji o odgovornom upravljanju otpadom

U Privrednoj komori Srbije održana je Konferencija „Odgovorno upravljanje otpadom“ koja je organizovana povodom inicijative udruženja reciklera da se, razvijanjem dijaloga svih zainteresovanih subjekata i jačanjem svesti javnosti, obezbede rešenja za odgovornije upravljanje otpadom u Srbiji.

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan otvorio je skup, kojem je prisustvovalo oko dve stotine predstavnika privrednih preduzeća i stručnjaka iz oblasti upravljanja otpadom, kao i nevladinih organizacija i medija. Ministarstvo životne sredine će se u narednom periodu naročito angažovati na rešavanju pitanja otpada u Srbiji, odnosno na uspostavljanju sistema odgovornog upravljanja otpadom, i to od ambalažnog, do opasnog i istorijskog otpada, kazao je ministar Trivan. Polazeći od detaljnog sagledavanja aktuelnog stanja u ovoj oblasti, bez obzira na težinu i složenost problema, u doglednom periodu biće rešavano pitanje uspostavljanja regionalnih deponija, stroge zakonitosti u radu operatera, pitanje separacija otpada, i drugih problema u upravljanju otpadom. To će doprineti da Srbija bude čistija, objasnio je ministar i naglasio da će početi oduzimanje dozvola onim operaterima koji ne posluju u skladu sa zakonskim propisima.

Ministar Trivan je na skupu pozvao trgovinske lance, ali i druge trgovine, da uvedu naplatu plastičnih nerazgradivih kesa koje su jedan od najvećih zagađivača životne sredine i prirode. Neke prodavnice u trgovinskim lancima koji su uveli naplatu plastičnih kesa beleže smanjenje njihove upotrebe i za 50 odsto, što je dokaz da je Srbija na dobrom putu, zaključio je Trivan. Razgovaraćemo sa svima i razmotriti kako funkcioniše sistem smanjenja upotrebe plastičnih kesa, šta o tome misle građani i trgovci, a onda se dalje dogovarati kako da dostižemo zajednički cilj. Kada ćemo izbaciti plastične kese koje guše čitavu Planetu, zavisiće od svih nas, naglasio je ministar.

Ministar Trivan je uputio zahvalnost reciklerima koji su se angažovali, i daju svoj doprinos uspostavljanju odgovornog upravljanja otpadom. Država bi morala da poveća podsticajna sredstva za rad preduzeća koji upravljaju otpadom, i da se „zeleni dinar“ u većoj meri izdvaja za povećanje njihovih kapaciteta, jer to smanjuje rizik od ekoloških udesa, istakao je Trivan.

Stvari se moraju menjati. Mere koje preduzimamo, predstavljaju delove sistema upravljanja otpadom kojeg uspostavljamo, ali u osnovi tog sistema je jedno – ljubav prema svojoj zemlji, prema svom narodu, prema svojoj deci, zaključio je Trivan.

Konferenciju su organizovali Udruženje industrije otpada Hrabri čistač, Srpska asocijacija ambalažnog otpada, Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ i Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije“ uz podršku Ekostar pak d.o.o i CSOnnect programa Regionalnog centra za životnu sredinu, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju – SIDA.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević