Trivan na seminaru Zelene poslaničke grupe

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan govorio je danas o najvažnijim aktuelnim pitanjima u oblasti zaštite životne sredine i odgovarao na pitanja poslanika neformalne Zelene poslaničke grupe, u okviru dvodnevnog tematskog seminara.

Ministar je poslanicima ukratko izložio rezultate u zaštiti životne sredine i prirode koje je Ministarstvo realizovalo tokom svog dvogodišnjeg rada, kao i brojne aktivnosti koje preduzima kako bi Srbija postigla značajan napredak ka postizanju evropskih i svetskih standarda u zaštiti životne sredine. Ukazao je da, i pored mnogih tema koje su otvorene i pokrenute, za veći napredak je i dalje neophodan uslov investiranje u projekte, pre svega u izradu projektno-tehničke dokumentacije i jačanje administrativnih kapaciteta, bez kojih nema realizacije postavljenih ciljeva. U životnoj sredini nema napretka bez projekata, kao ni bez stručnjaka u javnoj administraciji, istakao je ministar.

Upravljanje otpadom i reciklaža predstavljaju paradigmu onoga što se preduzima da bi Srbija bila čista, rekao je Trivan i dodao da će do kraja godine biti predložen sistem kojim će se stimulisati prikupljanje i selekcija otpada, što je pretpostavka za strateški tretman otpada kao proizvoda koji donosi profit. Ministar je poslanicima neformalne Zelene poslaničke grupe najavio donošenje zakonskih rešenja za problem buke koji predstavlja značajno ekološko pitanje za građane. Buka mora biti rešena kroz zakonski propis kojim će biti ustanovljena jasna pravila, efikasna inspekcijska kontrola, a istovremeno omogućiti sektorima da se prilagode u svom poslovanju. U otvaranju i rešavanju neuralgičnih ekoloških tema kao što je uklanjanje opasnog otpada, devastacija zaštićenih područja i drugih, Ministarstvo će ostati dosledno i istrajno, naglasio je Trivan.

Poslanici su ministru Goranu Trivanu uputili brojna pitanja u vezi zaštite voda, pošumljavanja, seče šuma u zaštićenim područjima, nesanitarnih deponija, uticaja malih hidroelektrana na životnu sredinu i biodiverzitet, uloge lokalnih samouprava, pregovaračke pozicije i drugih problema vezano za zaštitu životne sredine i prirode, na koje su dati iscrpni i konkretni odgovori.

Ministar je obavestio poslanike da se Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 nalazi u proceduri razmatranja drugih ministarstava i može se očekivati da se pred Vladom Srbije nađe u oktobru mesecu, a do kraja godine uputi Evropskoj komisiji, čime će se steći pretpostavke za otvaranje Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promene.

U otvorenom razgovoru sa poslanicima ministar Trivan je istakao da su dobrodošle i dragocene sve inicijative poslanika koje će pružiti podršku unapređenju stanja životne sredine u Srbiji, i podstaći komunikaciju i veće angažovanje lokalnih samouprava.

Realizaciju ovog seminara koji se održava na Zlatiboru podržala je Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine”, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine