Trivan istakao značaj lobiranja u oblasti ekologije i važnost pošumljavanja radi adaptacije na klimatske promene

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan prisustvovao je juče obeležavanju 50. jubilarnog skupa Društva lobista Srbije, koje je bilo posvećeno pitanju zaštiti životne sredine kao faktora privlačenja investicija i poboljšanja međunarodnog položaja Srbije.

U svom uvodnom obraćanju ministar Goran Trivan je istakao da u Srbiji još uvek vlada pogrešna percepcija o lobiranju, ali ono je danas u oblasti životne sredine više nego potrebno, jer omogućava bolji protok pravih informacija, znanja i jačanje kompetencija. U oblasti životne sredine Srbiju čekaju velika ulaganja, i lobiranje može imati značajnu ulogu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Osnivanje Ministarstva za zaštitu životne sredine je dobar primer lobiranja za jednu temu koja je postala nacionalna, i gde svi možemo dati svoj doprinos, bez obzira na međusobne razlike, rekao je Trivan.

On je juče učestvovao i u akciji ozelenjavanja grada Beograda sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem, gde je istakao da Beograd prednjači u ozelenjavanju, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Ovoliki broj sadnica koje je Beograd posadio govori o tome da se Beograd ozbiljno bavi adaptacijom na klimatske promene, koje su već na delu. Dokaz tome je da je ova godina druga najtoplija, a prethodna najtoplija i najsunčanija godina u Srbiji od kad se vrše merenja temperature u našoj zemlji, rekao je ministar.

Nastavljajući akciju ozelenjavanja prestonice, gradski menadžer Goran Vesić rekao je da je u novembru u centru Beograda zasađeno više od 100 stabala drveća, dok je od početka godine na teritoriji grada posađeno više od 4.800 sadnica, a u poslednje tri godine skoro 17.000 sadnica.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević