Trening za hidromorfološku procenu, monitoring i ocenu stanja reka u Crnoj Gori

Vesti | Region

 

Foto: pixabay

NVO Green Home održala je trening za hidromorfološku procenu, monitoring i ocenu stanja reka u Crnoj Gori.

Trening je, kako je saopšteno, sa terenskim istraživanjima organizovan za mlade stručnjake iz oblasti rečne ekologije, zaštite životne sredine i hidrotehnike na Cijevni i Morači.

– Svrha treninga je bila da se obuče mladi stručnjaci da primenjuju terenski protokol za monitoring, procenu i mapiranje hidroloških elemenata, kako bi se pomogla implementacija Okvirne direktive o vodama i preliminarne procene ekološkog statusa pojedinih reka i rečnih segmenata u Crnoj Gori, saopštio je Green Home.

Pri tom je, kako su kazali, korišćen standard koji se za potrebe projekata implementacije Okvirne direktive o vodama već koristi u Crnoj Gori, a koji čeka da bude i institucionalno prihvaćen.

– Tokom terenskog rada na Morači, lokacija Stara Zlatica, utvrđeni su brojni antropogeni pritisci ekstrakcije sedimenata u obalnoj zoni i manji alteracije korita, čiji ukupni rezultat na toj deonici ne ugrožava dugoročno hidrološke odlike, dok u donjem delu korita naselje Mitrovići vodno telo je izuzetno modifikovano, sa lošom morfološkom slikom i velikim promenama korita, obale, vegetacije i strukture nanosa.

Na Cijevni, delu do graničnog prelaza reka je sa hidrološkog aspekta u netaknutom prirodnom stanju, dok je primetna eutrofikacija pri nižem vodostaju i sedam lokacija nelegalnih aktivnosti vađenja šljunka duž dela korita do Dinoše, navode iz Green Home.

Milisav Pajević