Trećina ulovljene ribe nikada ne stigne na tanjire potrošača

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto: pixabay

Samo dve trećine ulovljene ribe zapravo stigne u tanjire, kaže izveštaj o svetskim ribarnicama.

Prema dvogodišnjem izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) osnovane od strane Ujedinjenih nacija, 35% sve ulovljene ribe ili se vrati u more zbog neodgovarajuće veličine ili vrste, ili istruli pre nego što stigne da bude pojedena.

Stručnjaci takođe upozoravaju na gubitak biodiverziteta usled izlovljavanja ribe svuda u svetu. „Od 1961. godine broj pojedene ribe se udvostručio zbog rasta poulacije, a FAO je ključan faktor u regulaciji ribolovnog sektora i u borbi protiv gladi,“ rekao je Hose Graziano da Silva, direktor Organizacije za hranu i poljoprivredu.

Kako se na milijarde ljudi oslanja na ribu kako bi se prehranili, trebalo bi uložiti veće napore da se ovi gubici hrane spreče. Pretpostavlja se da oko 60 miliona ljudi koji rade u sektoru proizvodnje hrane nema adekvatno znanje, opremu i trening kako bi održali ribu svežom dok ona ne stigne do potrošača.
“Rasipanje hranom u gladnom svetu je neprihvatljivo! Činjenica da jedna trećina ulovljene ribe propadne je veliki problem za svetsku populaciju i oprskbljenost hranom.”

Analiza FAO pokazala je da je trećina vrsta izlovljena do te mere da se njihov opstanak dovodi u pitanje. FAO nudi pomoć zemljama u razvoju kako bi smanjile broj riba koje se gubi u procesu a pokazali su da upotreba instalacija za sušenje riba dovodi do 50% smanjenja ribe koja se pokvari pre nego što bude pojedena, na primeru jezera Tanganjika u Africi. Uz njihovu pomoć ljudi koji se bave lovom na krabe smanjili su gubitak 40% ulovljene krabe u Indijskom okeanu.

„Pritisak na morske resurse je ogroman i mi moramo da se obavežemo da poboljšamo tu situaciju, svi, od nivoa vlade pa do kompanija koje se bave ribolovom,“ rekao je Manuel Baranž, direktor odseka za ribolov i poljoprivredu. „Predviđamo da će Afrika uskoro morati da uvozi ribu a nedostatak proizvoda mogao bi da dovede do skakanja cena što će znatno uticati na siromašnije slojeve.“

Kriza izlovljavanja ribe je teška za rešiti i stoga je neophodno ostvariti saradnju između deoničara kako bi se smanjili negativni trendovi.

Milan Zlatanović

Izvor: independent