Transfer stanica “Banjica” u Novoj Varoši korak bliže gradnji

Foto-ilustracija: Pixabay

Uskoro bi mogla da počne izgradnja transfer stanice sa reciklažnim dvorištem na lokaciji “Banjica” koji zajedno grade tri opštine, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj. Opštinsko veće opštine Priboj dalo je saglasnost na Sporazum o sufinansiranju izgradnje transfer stanice.

Kada transfer stanica bude izgrađena, komunalni otpad iz ove tri opštine transportovaće se na Regionalnu deponiju Duboko, koja se nalazi na području grada Užica, a umesto sadašnjih deponija, u toku Lima kroz Srbiju, biće zelene oaze, navodi se na opštinskom sajtu.

Tako će u blizini železničke stanice Bistrica, umesto svojevremeno započete Regionale sanitarne deponije, biti izgrađena transfer stanica za reciklažu komunalnog otpada, koji će se odatle transportovati u deponiju Duboko.

Nosilac investicije biće opština Nova Varoš, na čijoj se teritoriji i nalazi lokacija “Banjica”, a obaveze lokalnih samouprava na njenoj izgradnji su određene u procentima, zavisno od broja stanovnika – Nova Varoš 20 odsto, opština Priboj 30 odsto i Prijepolje 50 odsto.

Realizacija ovog projekta, pored izgradnje transfer stanice, saniranja deponija Duboki Potok i Stanjevine, podrazumeva i proširenje deponije Duboko.

U međuvremenu, dok se ne izgradi transfer stanica, otpad sa prijepoljske deponije Stanjevine i iz Priboja, prema postignutom dogovoru, odlagaće se na pribojskoj deponiji Duboki Potok, gde trenutno smeće odlažu i Novovarošani.

Izvor: Opština Priboj