Trajna zabrana ulova kečige u Srbiji od 1. januara 2019. godine

Vesti

Izmenama Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu riblјeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 56/2015 i 94/2018) propisana je trajna zabrana ulova kečige (Acipenser ruthenus), koja se na ribolovnim vodama na području Srbije primenjuje počevši od 1. januara 2019. godine.

Foto: WWF Srbija

Ova zabrana predstavlja značajan doprinos u naporima na očuvanju ove ugrožene vrste ribe.

U postupku donošenja ove odluke, Ministarstvo zaštite životne sredine je konsultovalo i nadležne stručne organizacije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i Zavod za zaštitu prirode Srbije, koje su stručnim mišljenjima podržale inicijativu o uspostavljanju trajne zabrane ulova za kečigu.

WWF je u junu objavio studiju koja je pokazala da se kečiga intenzivno lovi u periodu lovostaja kada je to zabranjeno zbog mresta, kao i da se neometano prodaje na pijacama i u restoranima širom Srbije ispod zakonski propisane mere od 40 centimetara.

Izmenom „Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda“ WWF očekuje da će se ova štetna praksa zaustaviti.

Prema Crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kečiga je svrstana kao ranjiva vrsta, pre svega usled prekomernog izlova, uništavanja prirodnih staništa i zagađenja.

Inicijativu WWF-a podržali su Ujedinjeni ribolovci Srbije i Asocijacija alasa Srbije.

Milisav Pajević