Trafostanica Beograd 20 pouzdan snabdevač

Srbija

img_1483952037Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, je u društvu Mirjane Filipović, državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike, tokom 7. januara posetio trafostanicu Beograd 20, gde ih je dočekalo rukovodstvo Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, v.d. direktora Jelena Matejić, operativni direktor EMS AD Aleksandra Nauparac i Ilija Cvijetić, izvršni direktor za prenos električne energije.

Poseta i obilazak postrojenja u januarskim danima je bila prava prilika da se potvrdi značaj i uloga trafostanice Beograd 20 koja je obezbedila pouzdano snabdevanje Beograda električnom energijom, i da se ukaže na zalaganje zaposlenih u elektroenergetskom sektoru koji čine sve da sistem bude stabilan i u najhladnijem zimskom periodu.

„EMS AD je ponosan na realizovani projekat TS Beograd 20. Ovaj projekat ima značajnu ulogu sa stanovišta pouzdanog napajanja većeg dela Beograda (centralni, istočni i severoistočni deo). U pomenutim delovima grada nalaze se i mnoge veoma važne institucije: Klinički centri, bolnice, vojni objekti, važne državne institucije, te se sigurnost i pouzdanost napajanja, naročito u ovim najhladnijim danima, ne sme ni jednog momenta dovoditi u pitanje. Naše kolege i tokom Božića pomno prate stanje u elektroenergetskom sistemu kako grada Beograda, tako i cele Srbije, i 24 časa dnevno smo tu za naše sugrađane“, izjavila je Jelena Matejić, v.d. direktora u EMS AD.

Projekat Beograd 20 je strateški najvažniji projekat za elektroenergetsku mrežu grada Beograda, a značajan je i za celu Srbiju. Ovaj projekat EMS AD je uspešno realizovao krajem 2015. a osmišljen je i započet još daleke 1981. godine.

Izvor: ems.rs

V.V.