Tradicionalni skup gasnog sektora u Opatiji

Vesti | Region | Goriva | Gas

Trideset četvrto izdanje Međunarodnog naučno-stručnog susreta stručnjaka za gas otvoriće svoja vrata 8. maja 2019. godine već tradicionalno u Opatiji. U tri dana održavanja očekuje se učešće oko 600 delegata, predstavnika više od 200 kompanija i organizacija kao i 60-ak uglednih predavača i 45 izlagača iz više od 20 zemalja. Uticajni skup gasne struke u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), članice Međunarodne gasneunije (IGU) i Centra za plin Hrvatske pod pokroviteljstvom je predsednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i Ministarstva zaštite okoline i energetike RH.

Foto: Hrvastka stručna udruga za plin

Kongres će obuhvatiti 10 tematskih celina i 5 zanimljivih panel-diskusija koje se protežu duž celog lanca prirodnog gasa, zatim primenu novih tehnologija, kao i ključne izazove koji će odrediti razvoj tržišta prirodnog gasa u bliskoj budućnosti.

Francisco P. de la Flor, direktor Enagasa i potpredsednik Radne grupe 3 za energetsku politiku (TF 3-Energy Policy) Međunarodne unije za gas (IGU) u svojem pozivnom predavanju predstaviće Radni program za trogodišnje razdoblje 2018. – 2021. Radne grupe 3 za energetsku politiku (TF 3) Međunarodne unije za gas (IGU). TF 3 utvrđuje najbolju energetsku politiku za promociju prirodnog gasa kao važnog dela energetske budućnosti strukturisanim prikupljanjem studija o globalnoj, nacionalnoj i regionalnoj energetskoj politici, omogućavajući tako njihovo poređenje, kao i utvrđivanje te deljenje najbolje politike, a time i doprinos IGU-a razvoju energetske politike. TF3 će se baviti emisijom gasova sa efektom staklene bašte, kvalitetom vazduha, gasom i obnovljivim izvorima energije, gasom u saobraćaju, pristupom energiji i ekonomskom razvoju te energetskom efikasnošću.

Prof. dr. sc. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu izložiće osnove geopolitičkih uticaja na iskorištavanje izvora gasa i raspoloživih smerova opsrkbljivanja u uslovima promena na energetskim tržištima. Dr. sc. Stevo Kolundžić u svojem izlaganju potrudiće se da odgovori na zanimljivo pitanje: može li se predvideti kretanje cene prirodnog gasa u razdoblju do 2050. godine. S obzirom na to da će u budućim energetskim sistemima s puno obnovljivih izvora biti potrebno znatno više skladišta, istaknuti stručnjak za termodinamiku prof. dr. sc. Gerhard Schmitz s Instituta za termodinamiku Tehničkog fakulteta u Hamburgu daće kratak pregled skladišta za fleksibilne energetske sisteme s velikom količinom energije iz obnovljivih izvora i spomenuće važnost gasa kao nosioca skladištenja energije.

Više o 34. susretu stručnjaka https://susret.hsup.hr/.

Za prijave posetite stranicu https://susret.hsup.hr/prijava-za-sudjelovanje/.