Toplotne pumpe – najrentabilnijii uređaji za grejanje i hlađenje

Svet

toplotne pumpe

Udruženje industrije Privredne komore Beograd organizovalo je stručni skup na temu “Toplotne pumpe u funkciji uštede energije” 28. maja u prostorijama Privredne komore Beograda.

Uvodno izlaganje na temu održala je gospođa prof. dr Marija Todorović i, tom prilikom, rekla je da su tople pumpe najjeftinije grejanje i hlađenje i da se toplotne pumpe istovremeno mogu koristiti i kao rashladni i kao toplotni uređaji, u zavisnosti u kom režimu rade.

Sekretar Udruženja industrije gospodin Svetozar Krstić rekao je da su troškovi energije sa toplotnim pumpama znatno manji od ulaganja u nove energetske kapacitete, i pohvalio je Privrednu komoru Beograda na doprinosu podizanja nivoa svesti o značaju energetske efikasnoti u Srbiji, održavanjem ovakvih skupova.

Energetski portal