Toplotna izolacija dve osnovne škole u BIH

Foto: FBIHVLADA

Federalni ministar prostornog uređenja BIH Josip Martić je sa načelnicima Livna Lukom Čelanom i Tomislavgrada Ivan Vukadin potpisao ugovore o sufinansiranju radova, u iznosu od po 50.000 KM, za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije.

U Livnu je reč o projektu utopljavanja objekta OŠ „Ivan Goran Kovačić“, a u Tomislavgradu o sanaciji krova OŠ „Fra. Mijo Čuić „u Bukovici.

Ministar Josip Martić kazao je kako projekti u Livnu i Tomislavgradu predstavljaju deo kontinuirane aktivnosti Vlade FBiH i ovog ministarstva čiji je cilj poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata, što doprinosi smanjenju troškova za nabavku energenata i boljoj zaštiti životne sredine, te omogućava bolje uslove za rad i učenicima i nastavnicima.

Načelnik Livna je izrazio posebno zadovoljstvo što će kroz ovaj projekat u potpunosti biti završena obnova zgrade OŠ „Ivan Goran Kovačić“, te istakao da je saradnja sa višim nivoima vlasti za ovu opštinu i te kako važna.

Foto: FBIHVLADA

U projektu koji se odnosi na OŠ „Fra. Mijo Čuić „opština Tomislavgrad učestvuje sa 21.861,50 KM, a u 117.000 KM vrednom projektu livanjske škole opština učestvuje sa 67.000 KM.

Ugovori su potpisani u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška sa kriterijumima raspodele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu.