Tokom akcije „Neka šuma bude s tobom“ zasađeno više od 300 stabala

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan učestvovao je u subotu, 26. oktobra, u akciji pošumljavanja špica Ade Huje pod nazivom „Neka šuma bude s tobom“ koju je organizovalo Udruženje građana „Supernatural“. Akcijom sadnje 30 drvorednih sadnica i 300 žirova, u kojoj je i ministar Trivan posadio nekoliko mladica platana, vrba i jasena, simbolično je obeležen osmogodišnji rad na pretvaranju divlje deponije na Adi Huji u šumsko stanište, jedino na desnoj obali Dunava u Beogradu. Uz podršku velikog broja prijatelja i ljubitelja prirode, institucija i kompanija, udruženje „Supernatural“ je deponiju šuta od 12 hektara pretvorilo u šumu sa preko 1000 drveća, 37 vrsta biljaka, 91 vrstom ptica i mnoštvom živog sveta.

„Ova akcija je pokazni primer kako entuzijazam mladih može, uz veliki trud, jedan deo grada koji je bio zapušten, devastiran i predstavljao smetište šuta i otpada, da pretvori u šumsku oazu, kao i da ovaj projekat „Od deponije do parka“ bude proglašen jednim od najboljih evropskih projekata. To je dobar i značajan početak kako za Beograd, tako i za Srbiju, jer Ada Huja pripada ekološki važnom području ušća Save u Dunav“, rekao je Trivan. Naveo je da pošumljenost Srbije iznosi oko 30 odsto i ukazao da je važno taj procenat povećati, ali isto tako i saditi drveće u gradskim sredinama.

„Šuma je glavni katalizator biodiverziteta koji je neophodan uslov čovekovog opstanka“, rekao je ministar i podvukao da je pošumljavanje, kao najefikasniji, najjeftiniji i najjednostavniji način da se klimatske promene drže u prihvatljivim granicama, a zdrava životna sredina sačuva za buduće naraštaje, prepoznato kako u našoj zemlji tako i u evropskim i svetskim okvirima. „Svi zagađujemo životnu sredinu i zato svako na svoj način, i vladin i nevladin sektor, i lokalne samouprave, i privreda, i građani, treba da pokažu odgovornost za stanje životne sredine, posebno kvaliteta vazduha“, ukazao je Trivan

Srđan Stanković, osnivač UG „Supernatural“ zahvalio je ministru, predstavnicima kompanija i svim ljubiteljima prirode koji podržavaju ovu ekološku akciju i dodao: „Naša misija je da ovaj predeo izuzetnih odlika uz podršku Grada zaštitimo kao šumsko stanište i trajno zeleno dobro Beograda. Zahvaljujem se svima koji su doprineli da danas budemo ovde i koji su nas osnažili da istrajemo u našoj misiji“.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine