Tender za analizu daljeg korišćenja malih blokova u EPS-u

Srbija

EPS

JP „Elektroprivreda Srbije“ raspisalo je 1. aprila 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluge izrade „Analiza mogućnosti i dalje perspektive korišćenja malih blokova TE EPS (TENT A1 i A2, Kolubara A5, Kostolac A1 i A2 i Morava)“.

Kako je navedeno, cilj izrade analize je obezbeđivanje smernice u vezi udućnosti blokova, odnosno da li i na koji način da se izvrši njihova rekonstrukcija za još jedan radni ciklus ili da se razmotre uporedive varijante sa nekoliko navedenih tehnoloških rešenja.

Svi zainteresovani za učešće na tenderu moraju ispuniti neophodne uslove propisane Zakonom o javnim nabavkama, ali i posebne uslove od kojih neki obuhvataju i ukupan prihod od minimum 250 miliona dinara u poslednje tri godine, posedovanje standarda ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2008. Osim toga, potrebno je da poseduje i licencirane softvere.

Ponuđač ima pravo da podnese samo jednu ponudu na srpskom jeziku, a rok za dostavljanje ponuda je 23. april 2015. godine do 11 časova.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs