Tehnička obuka za Sistem trgovine emisionim jedinicama GHG

Srbija

obuka industrija eko.minpolj.gov.rs

Početkom februara 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine organizovalo je jednodnevne tehničke obuke iz oblasti Sistema trgovine emisionim jedinicama GHG u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Cilj organizovanih seminara je obuka za izradu plana monitoringa kako bi predstavnici industrije bili spremni za predstojeće obaveze u sprovođenju sistema trgovine emisionim jedinicama. Predstavnici sektora industrije i energetike dobili su zadatak da na dobrovoljnoj bazi izrade plan monitoringa koji će biti procenjen na sledećoj tehničkoj obuci.

Seminarima je prisustvovalo više od 150 predstavnika sektora i industrije, a nastavak obuke planiran je za april 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs