TE Tuzla nastavlja ulaganje u ekološke projekte

Foto: epbih.ba

U TE Tuzla u 2017. godini proizvedeno je 3.472.267 MWh električne energije i 115.665 MWh toplotne energije i tehnološke pare, uz utrošak 3,8 miliona tona uglja. Ukupna ulaganja termoelektrane u protekloj godini bez kapitalnih izdvajanja, iznosila su 8,6 miliona KM, od čega 2,1 milion KM za ekološke projekte, što je 24 odsto od ukupnih investicija u prošloj godini.

Direktor TE Tuzla Izet Džananović izjavio je da je u projekte u oblasti ekologije TE Tuzla od 1996. godine do sada investirala 250 miliona KM. Direktni efekti zamene elektrofiltera, ugradnje pneumatskog transporta pepela, sanacije rashladnih tornjeva, zatvaranja povratnih voda sa šljačišta i drugih investicija su smanjenje emisija npr. čvrstih čestica u vazduh za 78 odsto u 2017. godini u odnosu na 2010. godinu i smanjenje zagađenja vode za 97 odsto u odnosu na 2014. godinu. Po osnovu naknade za zagađenje vazduha, TE Tuzla je do danas Fondu za zaštitu okoline FBiH uplatila blizu 30 miliona KM.

TE Tuzla s ciljem društveno odgovornog delovanja, u narednom periodu nastavlja aktivnosti na ulaganju u ekološke projekte, uz očekivanje podrške od strane nadležnih ministarstava, kako bi projekti bili realizovani u što kraćem roku. Urađena ja Studija o proceni uticaja na okolinu za izgradnju objekta odsumporavanja dimnih gasova blokova 5 i 6, za koju je u toku ocena u nadležnosti Federalnog ministarstva okoline i turizma. Strateški cilj JP Elektroprivrede BiH je izgradnja Bloka 7 zamenskog za blokove 3 i 4, koji će za razliku od blokova koje menja, biti tehnloški napredniji i ekološki prihvatljivi.

U narednom periodu planirana je izrada analize uticaja na kvalitet vazduha u tuzlanskoj kotlini sa podacima o pojedinačnom učešću emitera na kvalitet vazduha. Analizu će izraditi Prirodno- matematički fakultet Univerziteta Tuzla.

izvor: epbih.ba

Sandra Jovićević