TE „Stanari“ za 8 meseci isporučila 912 hiljada MW električne energije

Region

news-2015-april-te_stanari_2016_558753863

„ETF grupa“ je saopštila da je TE „Stanari“ do kraja avgusta u elektromrežu isporučila 912 hiljada MW energije.

Kako je navedeno u saopštenju, početkom januara 2016. godine ova termoelektrana je sinhronizovana na mrežu, nakon čega je nastavljen probni rad. Elektrana je u test fazi funkcionisala bez problema.

Postrojenje je početkom avgusta 2016. godine zvanično predato „EFT grupi“ i očekuje se da će u narednom periodu biti stabilan snabdevač energijom.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević