TE „Pljevlja 2” pretnja po životnu sredinu Crne Gore

Region

te_pljevlja

Predstavnici NVO „Green Home” saopštili su da korišćenje obnovljive energije predstavlja značajan potencijal i izazov za Crnu Goru u smislu obezbeđenja dugoročnih rezultata i zadovoljenja energetskih potreba, kao i balansa između potreba prirode i potreba ljudi.

Kako se navodi u saopštenju, orijentacija ka većem korišćenju obnovljivih izvora energije i dekarbonizaciji trend je u zemljama članicama Evropske unije na šta ukazuju projekcije za period do 2030. i 2050. godine i zatvaranje elektrana na ugalj. Crna Gora bi se trebalo okrenuti ovom trendu, ali je pitanje kolika je spremnost ispunjavanja ovih zahteva kada je reč o izgradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.

Navedeno je da postoji puno rizika i pretnji po životnu sredinu kada je reč o realizaciji ovog projekta, kao i da ne bi trebalo početi sa njegovom realizacijom dok se ne dogovore svi ekološki detalji sa izvođačima radova.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević