TE „Morava“ obeležava 48 godina rada

Srbija

f

Termoelektrana „Morava“ u Svilajncu obeležava 48 godina rada u sistemu „Elektroprivrede Srbije“.

Od puštanja u pogon, 31. januara 1969. godine, jedini blok instalisane snage 125 MW, proizveo je 21,6 milijardi kWh električne energije, bio na mreži 228.000 sati i potrošio 25,4 miliona tona uglja iz rudnika sa podzemnom eksploatacijom.

U TE „Morava“, najmanjoj proizvodnoj jedinici ogranka TENT i EPS-a, u prethodne dve godine urađen je kapitalni remont sa ekološkom modernizacijom. Ugrađen je savremeni elektrofilter i membranizacija ložišta kotla, zamenjena turbina srednjeg pritiska i izrađena bajpas stanica visokog i niskog pritiska. Vrednost celog projekta iznosila je 27 miliona evra, a samo u novi elektrofilter investirano je pet miliona evra iz donacije Evropske unije. Time je rad elektrane usklađen sa evropskim ekološkim standardima.

izvor: tent.rs

Sandra Jovićević