TE „Kostolac“ B premašila plan proizvodnje električne energije za novembar

Srbija

kostolac balkanmagayin.net

PD „TE-KO Kostolac“ izdalo je saopštenje u kojem je navedeno da je termoelektrana „Kostolac B“ u novembru 2015. godine ostvarila veću proizvodnju nego što je planirano.

Kako je saopšteno, blokovi B1 i B2 u novembru su proizveli skoro 427 hiljada MWh, odnosno 9,5 odsto više nego što je planirano. Blok B1 proizveo je 3,2 odsto električne energije nego što je predviđeno, a blok B2 čak 15,7 odsto. Osim toga, a deponijama se nalazi oko 270 hiljada tona uglja što je dovoljno za nesmetani rad termoelektrane oko 20 dana, a termoelektrana „Kostolac B“ ima u zalihama i 2,5 hiljada tona mazuta.

Direktor TE „Kostolac B“ gospodin Dragan Živić istakao je da je mesečni plan proizvodnje energije zadecembar uvećan u odnosu na novembar i iznosi 402 hiljade MWh električne energije. Kako je naveo, u planu je da blokovi proizvedu po 201 hiljadu MWh električne energije.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net