TE „Kolubara“ ispunila godišnji plan proizvodnje

Srbija

kolubara tent.rs

PD TENT izdalo je saopštenje da je TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima dva meseca pre roka ispunila plan proizvodnje električne energije za 2015. godinu.

Direktor TE „Kolubara“ gospodin Radoslav Milanović istakao je da je dobra proizvodnja rezultat dobrog rada postrojenja, ali i urednog snabdevanja ugljem. Kako je dodao, najveću ulogu u proizvodnji električne energije imali su blokovi A3 i A5 čiji remont je nedavno kvalitetno obavljen. On je istakao i da ne treba zanemariti učešće blokova A1 i A2.

Kako je navedeno u saopštenju, od početka 2015. godine ova termoelektrana isporučila je 526 miliona kWh električne energije elektroenergetskom sistemu Republike Srbije.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs