TE-KO „Kostolac“- proizvodnja u julu iznad planirane

Svet

kostolac

Proizvodnja uglja u TE-KO “Kostolac” u julu je iznosila 297.277 tona, od čega je termoelektranama isporučeno 289.387 tona dok je za industriju i široku potrošnju izdvojeno je 7.890 tona.

Na deponijama termoelektrana u Kostolcu na kraju meseca bilo je 278.217 tona uglja. Ukupna proizvodnja otkrivke prošlog meseca u Kostolcu iznosila je 2.011.675 kubika.

TE-KO „Kostolac“ je proizvela 303 983 megavat časova (MWh) električne energije u julu što je 100,99 % od planirane proizvodnje.

D.V
izvor/slika: ekapija/te-ko