TE „Gacko“ proizvela 485,17GWh električne energije od početka godine

Region

te gacko energetika ba

Izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj TE „Gacko“ gospodin Borivoje Vujičić izjavio je da je zaključno sa 22. majem ova termoelektrana ostvarila plan proizvodnje za maj 2016. godine.

Gospodin Vujičić je istakao da je zaključno sa 22. majem 2016. godine ostvarena proizvodnja od 111,37GWh, dok je planirana proizvodnja za maj iznosila 110GWh električne energije. On je naveo da je od početka godine do sada proizvedeno 485,17GWh električne energije, odnosno 96,4 odsto u odnosu na plan.

Dodao je da je za proizvedenu električnu energiju utrošeno 52,53 miliona tona lignita, dok se na deponijama nalazi oko 160 hiljada tona lignita, a u rezervi je i 200 tona mazuta.

Sandra Jovićević

foto: energetika.ba