TE Drax napušta ugalj i pre 2025. godine

Svet | Ugalj

Foto-ilustracija: Pixabay

Očekuje se da bi TE Drax, nekada najveća britanska i ujedno najveća evropska termoelektrana na ugalj, mogla prestati koristiti ugalj kao energent i pre zacrtanog roka, odnosno 2025. godine.

Naime, uprava elektrane smatra da će jedinice na prirodni gas i jedinice na biomasu, koje su tokom godina zamenjivale jedinice na ugalj, u kombinaciji sa baterijskom pohranom energije u celosti moći zameniti proizvodne jedinice na ugalj. Inače, u Velikoj Britaniji je još 2015. godine najavljeno postupno napuštanje proizvodnje električne energije u termoelektranama na ugalj u narednih 10 godina kako bi se ispunili zadati ciljevi zaštite klime.

Od ukupno šest proizvodnih jedinica TE Drax, do sada ih je tri pregrađeno za korišćenje drvnih peleta i još bi jedna trebala biti pregrađena do kraja 2018. godine, a preostale dve bi se trebale zameniti jedinicama na gas i dodao bi se baterijski sistem za pohranu energije snage 200 MW, izvestio je američki portal Power Engineering International.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević