Tatjana Matić: Biće obavezna identifikacija pošiljalaca poštanskih paketa

Vesti | Srbija

 

Foto: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Foto: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Inspektori za poštanske usluge u saradnji sa predstavnicima policijske uprave i inspektorima zaštite životne sredine, sproveli su vanredni terenski nadzor u Jagodini prošlog četvrtka, nakon što je u oštećenom poštanskom paketu, poslatom iz Jagodine u Novi Sad, pronađena živa zmija.

Nadležne službe su utvrdile da je paket poslat od strane pošiljaoca iz Jagodine, protiv koga je podneta je krivična prijava zbog zlostavljanja životinja i falsifikovanja isprava, s obzirom da je pošiljalac naveo neistinite podatke koji se odnose na sadržinu pošiljke u poštanskim ispravama.

– Imajući u vidu brojne opasnosti, koje mogu nastati usled slanja pošiljaka sa nedozvoljenim sadržajem, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je unapredilo postojeću regulativu kako bi dodatno zaštitilo građane od ovakvih situacija. S tim u vezi, sačinjen je Predlog zakona o poštanskim uslugama, koji je u novembru usvojen od strane Vlade Republike Srbije i za koji se očekuje da će u najkraćem mogućem roku biti usvojen i u Narodnoj Skupštini, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Matić je naglasila da će se ovim zakonskim rešenjem uvesti obaveza identifikacije pošiljalaca otkupnih, vrednosnih, i pošiljaka sa ličnim uručenjem i evidentiranja registarskog broja ličnih isprava pošiljalaca, odnosno primalaca navedenih pošiljaka, u cilju sprečavanja ovakvih opasnosti po građane, kao i u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i prometa robe neregistrovanih subjekata.

Milisav Pajević