Takmičenje „Open Innovation“ kompanije BASF

Svet

obnovljivi_izvori_energije kombeg.rs

Svetska kompanija BASF raspisala je takmičenje „Open Innovation“ čiji je cilj pronalaženje novih ideja za skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Kako je navedeno, efikasno skladištenje energije predstavlja jedan od ključnih faktora koji će odrediti budući kvalitet života. Zbog toga je neophodno olakšati integraciju energije iz obnovljivih izvora u mrežu, obezbediti operativne rezerve i dobre ekonomske mogućnosti. Ova kompanija već radi na pronalaženju jeftinih tehnologija koje će omogućiti pouzdane globalske energetske rezerve i stvoriti jak ekonomski okvir za proizvodnju energije.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti do 2. juna 2015. godine, a pobednici će biti proglašeni u novembru 2015. godine. Osim nagrade od 100 hiljada evra, pobednici će dobiti i mogućnost da sarađuju sa stručnjacima ove kompanije na istraživačkom projektu koji su sami razvili.

Inače, ovo takmičenje raspisano je povodom 150 godina postojanja kompanije BASF.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.rs