Švedska vlada nastavlja sa podrškom smanjenju troškova energije

_mg_9916Vlada Švedske će učestvovati sa dodatnih 720,000 evra u projektu energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora, kako bi se osigurao nastavak aktivnosti i povećanje smanjenja troškova energije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Trenutno, BiH troši oko 20 posto svog BDP-a na energiju, što je tri puta više nego u evropskim zemljama. Uštede i do 50 posto u javnim budžetima se mogu postići jačanjem kapaciteta i smanjenjem troškova energije u javnim objektima.

Amandman u vrednosti  od 720,000 evra, na ugovor o saradnji u programu “Zeleni ekonomski razvoj” (Green Economic Development – GED), u oblasti energetske efikasnosti, potpisan je krajem novembra 2016. Ugovor je potpisan između Razvojnog Programa UN (UNDP) u BiH i Vlade Švedske, čineći ukupan švedski doprinos programu preko 5,5 miliona evra. Ovo je rezultat prethodno definisanih ciljeva, kao deo tekuće saradnje Vlade Švedske i UNDP-a.

Nakon potpisivanja ugovora, predstavnica Švedske razvojne agencije za BiH, gđa. Marie Bergstrom izjavila je:

“Švedska je čvrsto opredeljena da podrži projekte koje štite okolinu i smanjuju negativne uticaje klimatskih promena, kao što je ovaj projekt. On podržava održivu platformu za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt doprinosi povećanju komfora u renoviranim zgradama, osigurava uštede u javnim budžetima, stvara nova radna mesta i štiti okolinu ”.

Sve u svemu, projekt doprinosi povećanju energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora u celoj Bosni i Hercegovini i stvara povoljno okruženje za buduće investicije u energetsku efikasnost.

Izvor: ba.undp.org

Vesna Vukajlović