Švedska će biti energetski nezavisna do 2040. godine

news-2015-april-vjetroelektrana_2016_523616016

Švedska ima u planu da do 2040. godine sve svoje potrebe za električnom energijom zadovoljava iz obnovljivih izvora energije.

Kako je istaknuto, Švedska ima veliki potencijal kada je u pitanju vetroenergija. Navedeno je da vetroenergetski i hidropotencijali ove zemlje mogu doprineti da Švedska kroz 25 godina sve svoje energetske potrebe zadovoljava iz obnovljivih izvora.

Švedska trenutno 57 odsto svojih energetskih potreba zadovoljava iz obnovljivih izvora.

izvor: energetika.ba