Sve više pelikana u Crnoj Gori

 

Foto: JP "Nacionalni parkovi Crne Gore"

Foto: JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“

Ekspertski tim ornitologa Javnog preduzeća „Nacionalni parkovi Crne Gore“ i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore objavio je konačni rezultat gnezdeće sezone letnjeg aspekta monitoringa pelikana i informisao da je populacija pelikana u NP Skadarsko jezero uvećana za 58 mladih.

Ornitolozi su upravo realizovali letnji aspekt monitoringa pelikana, zaštićene vrste u NP Skadarsko jezero, preko projekta francuske međunarodne organizacije za zaštitu vrsta Noe Conservation.

Primenom konzervacionih metoda dugi niz godina, redovnim patrolnim kontrolama lokaliteta koja nastanjuju pelikani, a koje vrši Služba zaštite NP Skadarsko jezero, kao i uz pomoć video monitoringa postavljenog u cilju praćenja stanja ove vrste, obezbeđeni su povoljni uslovi za njihov razvoj u ovom zaštićenom prirodnom području.

Javno preduzeće „Nacionalni parkovi Crne Gore“ u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama realizuje niz aktivnosti u cilju zaštite, očuvanja i uspešnog gnežđenja značajne ptičje vrste pelikana u NP Skadarsko jezero, već duži niz godina, kazao je Elvir Klica direktor  JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“.

U NP Skadarsko jezero tokom letnjeg aspekta registrovano je oko 200 odraslih jedinki i 58 mladih pelikana u gnezdima.

– Pelikani su ptice koje gnezde isključivo na malim ostrvima. Nedostatak prirodnih gnezdilišta koja su usled zarastanja jezera i njihovog plavljenja propadala tokom ranijih godina je prepoznat kao jedan od uzroka gnežđenja manjeg broja pelikana u ranijem periodu. Zbog toga su naši ornitolozi u saradnji sa međunarodnim organizacijama uložili značajnije napore i počeli sa postavljanjem specifičnih platformi za gnežđenje pelikana, kazala je Nela Vešović Dubak ornitološkinja u JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“.

Milisav Pajević