Suživot ljudi i velikih zveri u Dinaridima je moguć!

Vesti | Srbija | Region | Održivi razvoj

Održan prvi regionalni sastanak EU platforme za suživot ljudi i velikih zveri čime je započela saradnja na području čitave populacije medveda, vuka i risa u ovoj regiji.

 Budvi je  održan prvi regionalni sastanak EU platforme na temu suživota ljudi i velikih zveri u dinarskoj regiji u organizaciji Svetske organizacije za zaštitu prirode – WWF Adrije, IUCN-LCIE, Parkova Dinarida, Centra za zaštitu i istraživanje ptica Crne Gore i EuroNature. Pedeset sudionika iz petnaest zemalja zaključilo je kako je od ključne važnosti prekogranična saradnja, razmena znanja i iskustava, te upravljanje populacijama na čitavom području dinarske regije bez obzira na trenutne različite prakse.

Foto: WWF Adria

„Dinarska regija jedna je od najbogatijih evropskih regija u pogledu bioraznolikosti, uključujući tri vrste velikih zveri – smeđeg medveda, vuka i risa. Budući da trenutno ne postoji zajednički dijalog i  prekogranična saradnja na zaštiti i upravljanju populacijom velikih zveri, ovaj je sastanak važan korak u osnivanju regionalne platforme. Dinarska platforma će biti jedinstveni primer zajedničkog upravljanja tako velike populacije, kroz čak 10 zemalja, što je odličan primer ostatku Evrope“ istaknuo je Luis Suárez iz WWF Španija.

Dinara-Pindos-Balkan je područje u kojem obitava stabilna populacija vuka i medveda, krhka populacija eurazijskog risa  te kritično ugrožena vrsta balkanskog risa. Regija obuhvata deset zemalja, članica EU i zemalja koje nisu članice Evropske unije; Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju**, Bugarsku i Grčku. Trenutno upravljanje vukom, medvedom i risom  vodi se u nacionalnim okvirima, ali životinje ne poznaju državne granice.

Foto: WWF Adria

Takođe, pravni okvir nekih od zemalja još  nije usklađen s EU i međunarodnim standardima, planovi upravljanja ne postoje ili se ne primenjuju, što bi pojedinima moglo otežati proces integracije u Evropsku uniju. Evropska komisija je podstakla osnivanje EU platforme kako bi olakšala primenu EU propisa o zaštiti prirode i omogućila dijalog svih zainteresovanih  strana – naučnici, udruženja za zaštitu prirode, lovci, stočari, poljoprivrednici i privatni vlasnici zemljišta.

„Kako bismo poboljšali suživot ljudi i velikih zveri, naročito u ruralnim područjima regije, nužna je  prekogranična saradnja, ujednačene metode praćenja stanja i zajednička baza podataka u svrhu boljeg upravljanja populacijama. Jedino saradnjom svih učesnika na međunarodnom polju postići ćemo uspešno očuvanje harizmatičnih vrsta kao što su vuk, medved i ris te pronaći najbolja rešenja za suživot ljudi i velikih zveri u našoj regiji“, zaključila je Andrea Štefan iz WWF Adrije.

** Naziv Makedonija koristi se za Bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju