Sutra krajnji rok za podnošenje prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje žiotne sredine

Srbija | Održivi razvoj

Zastitna životne sredine

U subotu 31. januara 2015. godine ističe rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda.

Svi vlasnici i zakupci koji plaćaju naknadu za korišćenje poslovnih prostorija i zgrada za obavljanje poslovnih delatnosti dužni su da podnesu ovakvu prijavu nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda. Nadležno odeljenje će zatim na osnovu podnetih podataka utvrditi visinu naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koja će se plaćati mesečno.

Inače, obaveza podnošenja prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine propisana je Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda koja je počela da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Sandra Jovićević

 

foto: news.az