Sutra ističe rok za podnošenje projekata za sufinansiranje iz Fonda za zaštitu životne sredine

zzsMinistarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisalo je početkom ferbuara Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, a koji su od javnog interesa.

Cilj ovog konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, kao i aktivnosti usmerenih na sprovođenje Arhuske konvencije (Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine). Tematski okvir konkursa je zaštita prirode, zaštita voda od zagađivanja, upravljanje otpadom, zaštita od nejonizujućih zračenja, klimatske promene, ali i pomenute aktivnosti koje se odnose na sprovođenje Arhuske konvencije za koje je namenjeno 6 miliona dinara od ukupnih 26 miliona koliko je predviđeno za sufinansiranje odabranih projekata.

Svaki projekat može biti sufinansiran sa najviše 80 odsto njegove vrednosti, odnosno 900 hiljada dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju zadužbine i fondacije koje deluju na teritoriji Republike Srbije i koje su upisane u Registar Agencije za privredne registre, a deluju u oblasti zaštite životne sredine, a uslov konkursa nalaže po da sve faze projekta moraju biti završene do kraja 2014. godine.

Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir projekata za sufinansiranje iz Fonda za zaštitu životne sredine su ciljevi koji se postižu projektom, sufinansiranje projekata iz drugih izvora, reference projekta, zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava iz budžeta, opravdanost budžeta i kapaciet organizacije, kao i prethodno iskustvo u oblasti zaštite životne sredine.

Obrazac prijave i ostale smernice za podnosioce predloga projekata možete pogledati ovde.

B.R.