Sunčana Dalmacija gradi 27 solarnih elektrana

Region

solarna energijaS obzirom da je Dalmacija jedna od regija u Hrvatskoj koja ima najveći broj sunčanih dana, prostorni plan Splitsko-dalmatinske regije predviđa izgradnju čak 27 solarnih elektrana na ovom prostoru. Najveće solarne elektrane će biti izgrađene na području grada Trilja gde se već nalazi jedna od najvećih solarnih elektrana u ovoj županiji. Velika solarna elektrana snage do 50MW planirana je i na lokaciji Gornji Humac na Braču, a druge solarne elektrane i na otocima, Hvaru i Braču.

Inače solarne elektrane u Dalmaciji moraju biti udaljene 200 metara od turističkih zona i granica naselja i ne smeju biti izgrađene na poljoprivrednom zemljištu, kao ni na zemljištu koje je značajno za očuvanje biodiverziteta.

S.J.