Šume uništene u požarima se ne oporavljaju zbog klimatskih promena

Svet | Klimatske promene

Foto: pixabay

Nova studija ukazuje na to da povećanje temperatura usled globalnog zagrevanja utiče na regeneraciju šuma nakon šumskih požara.

Šumski požari koji su zahvatili delove Kalifornije ove godine, bili su najjači od kada se prate. Guverner Kalifornije, Džeri Braun izjavio je da će takvi ekstremni uslovi postati “novo normalno”.

U vrućim i suvim područjima, kao što su ona u zapadnom SAD-u, šumski požari su prirodni proces koji je sastavni deo cikličnosti materije i rasta novih biljaka. Nova studija, objavljena u magazinu Ekologija, ukazuje na to da bi porast globalnih temperatura mogao uticati na ovaj prirodni ciklus što bi rezultiralo u dugoročnoj šteti u predelima zahvaćenim šumskim požarima.

Istraživanjem je rukovodila dr Kamil Stivens-Ruman, ekolog sa Univerziteta u Koloradu. Studija je podrazumevala analizu regeneracije drveća u požarom zahvaćenim područjima. Ispitano je 1485 lokaliteta koji su zahvaćeni šumskim požarima u rasponu od 1985. do 2015. godine. Naučnici su uporedili mlado drveće sa onim u šumama koje nisu gorele i došli su do zaključka da se broj lokaliteta gde drveće nije uspelo da se regeneriše povećao sa 19 na 32%.

“Mnogo manji broj drveća se regenerisao nakon šumskih požara u početku 21. veka u poređenju sa onim sa kraja 20 veka”, izjavii su u studiji. Kada se ovi podaci uporede sa promenom klime, može se povući paralela između porasta globalnih temperatura i nesposobnosti šuma da se regenerišu, naročito u suvljim predelima.

Prirodne katastrofe se sve češće dovode u vezu sa globalnim zagrevanjem. Naučnici su povezali promene  temperature, količine padavina i promene  vlažnost tla sa većim rizikom od šumskih požara ali nova studija ukazuje na to da bi posledice globalnog zagrevanja činile posledice prirodnih katastrofa dugoročnijim.

Milan Zlatanović