Šume su resurs regiona

Vesti | Region

Šume predstavljaju važan resurs celog regiona o čemu govori i učešće šuma u ukupnoj teritoriji zemalja, pa tako u Crnoj Gori više od 60 odsto teritorije čine šume, Bosni i Hercegovini 50 , Srbiji 30, Makedoniji 36 odsto.

Foto: pixabay

Povodom Svetskog dana šuma 2019. godine, podseća se na značaj šuma u borbi protiv klimatskih promena, kao i na pozitivan uticaj drveća u gradovima na smanjenje zagađenja vazduha.

Neodrživa, nekontrolisana i ilegalna seča predstavlja jedan od najvećih izazova.

U cilju promocije dobre uprave i efikasnije borbe protiv ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva, organizacije CNVP (Holandija), FEA (BiH) i Green Home (Crna Gora) započele su sprovođenje trogodišnjeg projekata „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Među ciljevima projekta su povećanje transparentnosti i umrežavanje relevantnih aktera i institucija u četiri zemlje obuhvaćene projektom (Makedonija, BiH, Srbija i Crna Gora), uključujući kreiranje inovativnog informacionog sistema, poboljšanje mehanizama monitoringa i usvajanje nacionalnih akcionih planova.

Milisav Pajević