Šume su bogatstvo Prokletija

Vesti | Region

Povodom Svetskog dana šuma u Centru za posetioce Nacionalnog parka Prokletije juče je održana edukativna radionica za učenike OŠ „Džafer Nikočević“ iz Gusinja.

Foto: JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Kroz prezentaciju, predavanje i kratke filmove učenici su informisani o šumskim ekosistemima.

Na prostoru Prokletija brojne su prirodne šumske zajednice lišćara i četinara, zajednice degradacionih stadija klimatogenih ekosistema, kao i karakterističnih, planinskih, visokoplaninskih, šumskih i livadskih predela.

Šume su jedno od najznačajnijh prirodnih bogatstava ovog Parka.

Najrasprostranjenije su visoko-ekonomske šume (44 odsto), koje mestimično imaju prašumski karakter, zatim zaštitne (34 posto) i na kraju šikare i niske šume.

Karakteriše ih vertikalna zonalnost. Na hrastove šume nižih delova nastavljaju se bukove, pa mešovito bukovo-jelove šume. Na njih se nadovezuju čiste ili mešane smrčeve šume.

Iznad njih su reliktne šume munike, kao i mešovite sastojine munike i molike.

Gornju šumsku granicu formira bor krivulj.

Milisav Pajević