Sufinansiranje pošumljavanja u 38 lokalnih samouprava

Foto-ilustracija: Unsplash (Qamar Mahmood)

U narednim danima biće potpisani ugovori sa 38 lokalnih samouprava u Srbiji kojima će resorno ministarstvo sufinansirati projekte pošumljavanja sa 100 miliona dinara, navodi se na sajtu Vlade.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović je, povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana šuma, izjavila da je jedan od glavnih prioriteta ministarstva smanjenje aerozagađenja i očuvanje prirode.

„Ministarstvo je raspisalo tri konkursa, kroz koje je gradovima i opštinama stavilo na raspolaganje 400 miliona dinara za zamenu dotrajalih kotlarnica, individualnih ložišta i pošumljavanje“, istakla je ministarka i dodala da Međunarodni dan šuma svima treba da skrene pažnju na obavezu koju kao društvo imamo prema prirodi i očuvanju šuma.

Ona je dodala da je zaštita šuma jedan je od najvažnijih elemenata očuvanja životne sredine, pri čemu je važno očuvati i unaprediti raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, sačuvati predele i pejzaže, kao i poboljšati kvalitet vazduha.

„Sva ova tri cilja možemo postići ako se šume i priroda koriste na održiv i mudar način. Šume su glavni činioci životne sredine i moramo dati sve od sebe da ih sačuvamo“, poručila je Vujović.

Ministarka je dodala da je Skupština Srbije nedavno usvojila Zakon o klimatskim promenama, koji će doprineti sistemskom prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove.

„Ovaj zakon će pomoći da se identifikuju mere koje bi trebalo preduzeti u cilju smanjenja uticaja klimatskih promena i povećanja otpornosti, pored ostalih, i sektora šumarstva, što će imati višestruke pozitivne efekte po građane, privredu i životnu sredinu“, istakla je Vujović.

Inicijativa za obeležavanje Međunarodnog dana šuma pokrenuta je u okviru Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Izabrani datum je 21. mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno prolećne na severnoj hemisferi.

Energetski portal